Forum SpiritueelRotterdam.nl


Je bent niet ingelogd.

  • Index
  •  » Prikbord
  •  » Vrijhandelsverdrag TTIP bedreigt consumentenbescherming

#1 07-07-2015 16:04:34

Eugénie
Administrator
Geregistreerd: 10-09-2007
Bijdragen: 718

Vrijhandelsverdrag TTIP bedreigt consumentenbescherming

Wat is het probleem?

De Europese Unie onderhandelt sinds 2013 met de Verenigde Staten over een vrijhandelsverdrag met de naam TTIP (trans-Atlantisch handels- en investeringsverdrag). De bedoeling is dat het vrije verkeer van goederen eenvoudiger wordt én flink toeneemt.

Probleem is dat de vertegenwoordigers van grote industrielobby's zijn aangeschoven bij de politieke onderhandelaars. Zij mogen meepraten over onderwerpen als de toekomstige normen op het gebied van milieu, dierenbescherming en consumentenrechten. En die onderhandelingen vinden plaats achter gesloten deuren!

Van een democratisch proces waarbij burgers inspraak hebben is geen sprake. De onderhandelingen worden gevoerd door niet gekozen ambtenaren.  Pas aan het eind, als de plannen klaarliggen, mag het Europees Parlement het complete voorstel één keer goed- of afkeuren. Europarlementariers hebben echter weinig tot geen toegang tot de onderhandelingen en kunnen dus geen afgewogen en geïnformeerde beslissing nemen.  Ook is het nog onduidelijk of nationale parlementen iets te zeggen krijgen over TTIP. En dat terwijl dit verdrag grote invloed op Europese (en Amerikaanse) burgers zal hebben. Elke keer dat de rechten van consumenten uitgebreid dreigen te worden, zal de industrie met dit verdrag zwaaien.

De grootste bedreiging van het vrijhandelsverdrag TTIP is bovendien niet de verzwakking van de bestaande normen. Noodzakelijke verbeteringen op gebied van milieu-, dierenwelzijns- en consumentenrechten zouden vrijwel onmogelijk worden gemaakt, omdat regelgeving door zowel de EU als de VS moet worden goedgekeurd.

De Amerikaanse onderhandelaars lieten al in een vrij vroeg stadium weten van welke Europese gezondheids- en veiligheidsnormen ze af wilden. Eén daarvan is het cruciale voorzorgprincipe – de zwaarbevochten basis voor veel consumentenbescherming. In de EU geldt: als er gegronde verdenkingen zijn dat een product schadelijk kan zijn, wordt het verboden. Maar in de VS geldt precies het omgekeerde. Zolang de schadelijkheid niet bewezen is, mag het product verkocht en gebruikt worden.

In de huidige plannen gaan de onderhandelaars nog een stap verder. Zij willen dat bedrijven straks een klacht kunnen indienen, als ze kunnen aantonen dat politiek beleid tot economische schade leidt. In gewone mensentaal: politici kijken wel uit om wetten te maken die consumenten beschermen (en economisch nadelig zijn voor bedrijven). Dat kan ze op een flinke schadeclaim komen te staan. Dit mechanisme heet het investor-state dispute settlement (ISDS).

Wat betekent dit voor jou?

Vrijhandelsverdrag... dat klinkt saai! Maar de consequenties voor jou als consument zijn groot. Een belangrijke Europese verworvenheid is ons voorzorgprincipe. Hoewel dit momenteel lang niet altijd consequent wordt toegepast, is het uitgangspunt wel heel belangrijk. Het helpt jou te beschermen tegen ongezond en onveilig voedsel.

Ook andere Europese regels die de kwaliteit en veiligheid van ons voedsel waarborgen, kunnen mogelijk door de VS en de voedselindustrielobby onderuit geschoffeld worden. En de ruimte voor toekomstige verbeteringen wordt bij invoering minimaal. In dat hele proces hebben jij en wij niets in te brengen. Transparantie? Zelfs de gedachte daaraan komt schijnbaar niet voor in de onderhandelingen rond het TTIP.

Wat is de stand van zaken?

De commissie die namens de EU over het TTIP onderhandelt, krijgt sinds januari 2014 advies van een club lobbyisten van de voedsel- en landbouwindustrie. Oorspronkelijk was het plan om al in 2014 met een vrijhandelsverdrag te komen. Dat bleek onrealistisch:  men verwacht nu in 2016 een akkoord te bereiken.

Ook is er de afgelopen jaren onderhandeld over een vrijhandelsakkoord tussen de EU en Canada (CETA). Over de inhoud van dit akkoord, waarin ook ISDS is meegenomen, is inmiddels overeenstemming. Indien het wordt ingesteld geldt het als blauwdruk voor het vrijhandelsakkoord TTIP tussen de EU en de Verenigde Staten. Het accepteren en invoeren van CETA zal naar waarschijnlijkheid in 2016 plaatsvinden.

foodwatch is er samen met 390 maatschappelijke organisaties van overtuigd dat TTIP vooral grote bedrijven dient, niet de Europese burgers. Maar de Europese Commissie heeft ons gezamenlijke verzoek tot het starten van een officieel burgerinitiatief afgekeurd. Toch hebben we besloten de petitie alsnog door te zetten. We willen politici tonen hoe bezorgd en verontwaardigd Europese consumenten zijn over TTIP. Inmiddels hebben al meer dan 2,2 miljoen Europeanen getekend.

Ook in Nederland zetten wij ons actief in tegen TTIP. Op 29 juni eisten wij dat de rijksoverheid haar informatie aanpast, en ophoudt burgers en consumenten te misleiden met eenzijdige communicatie omtrent het vrijhandelsakkoord. Wil je ook dat de overheid ophoudt met misleiden? Teken dan hier te petitie>>

Wat wil foodwatch?

Economische belangen mogen nooit vóór de belangen van consumenten en het milieu gaan. Het voorzorgprincipe moet de basis zijn van elk consumentenbeleid. foodwatch eist dat áls er een vrijhandelsverdrag komt, dit voldoet aan strenge internationale normen voor consumentenbescherming. Bovendien moeten deze normen voortdurend aangepast en verbeterd kunnen worden.

Het kán niet zo zijn dat bijvoorbeeld het verkeerslichtsysteem, waarvoor veel consumentenorganisaties al jaren pleiten, straks niet ingevoerd mag worden omdat dit strijdig is met het TTIP. De internationale handel moet zich aanpassen aan nieuwe, en juist strengere normen voor consumentenbescherming. Niet andersom.

foodwatch heeft geen vertrouwen meer in de huidige onderhandelingen en roept consumenten en politici op om zich tegen TTIP uit te spreken. De onderhandelingen zijn sinds de start niet transparant geweest, en worden zwaar beïnvloed door lobbyisten en het bedrijfsleven. De inzet van het akkoord dient alleen de belangen van grote bedrijven en gaat ten koste van onze democratie en de consumentenbescherming. Wij roepen daarom op tot een stop van de huidige onderhandelingen. TTIP en CETA moeten van tafel!

Word donateur

foodwatch eist dat áls er een vrijhandelsverdrag komt, dit voldoet aan strenge internationale normen voor consumentenbescherming. Deze normen moeten voortdurend aangepast en verbeterd kunnen worden. Wil jij ook dat het onderhandelingsproces transparant is en dat alle belanghebbenden inspraak krijgen? Steun foodwatch dan ook financieel. Zonder jouw steun zijn wij nergens: foodwatch accepteert principieel geen subsidies van de overheid en giften van voedselbedrijven. Word nu donateur!

Offline

 

#2 18-01-2016 10:34:29

Eugénie
Administrator
Geregistreerd: 10-09-2007
Bijdragen: 718

Re: Vrijhandelsverdrag TTIP bedreigt consumentenbescherming

>> Help ons in de strijd tegen misleiding, want deze treft u ook!

De huidige wetgeving faalt, maar met TTIP en CETA wordt het misschien nog erger!
Als het aan ons kabinet ligt, dan komen TTIP en CETA er, en al snel ook. Ondanks het protest van meer dan 3,25 miljoen mensen in Europa en de handtekeningen van meer dan 110,000 Nederlanders die aan Minister Ploumen zijn overhandigd, gaan de onderhandelingen voor deze ondemocratische en omstreden handelsverdragen onverminderd door. Onderhandelingen in achterkamertjes, ondoorzichtige overlegstructuren, en parallelle rechtssystemen waarmee bedrijven Nederland kunnen aanklagen - er is van alles mis met deze verdragen. De enigen die profiteren van deze verdragen zijn een handjevol multinationals - maar dat vindt het kabinet geen probleem. 

De onderhandelingen zijn geheim, maar de Amerikaanse onderhandelaars hebben al snel duidelijk gemaakt dat ze af willen van een aantal Europese verworvenheden van consumenten. Als zij hun zin krijgen, kunnen we zaken als meer transparantie, eerlijke etiketten en invoering van het verkeerslichtsysteem wel op onze buik schrijven.

Dat vinden wij schandalig. Daarom vragen wij uw steun in de strijd tegen TTIP en CETA. Willen wij écht een vuist kunnen maken, dan hebben wij meer nodig dan de 4,3 FTE waarmee we nu alles doen. Word foodwatcher, en help ons druk op de overheid uit te oefenen met een steeds grotere achterban van betrokken burgers en consumenten! Steun foodwatch!

>> Ja, ik word foodwatch-donateur!
www.foodwatch.nl

Toezeggingen Ploumen over TTIP weinig geloofwaardig
Op zondag 27 december jl. beloofde minister Ploumen aan tv-presentator Arjen Lubach dat TTIP niet tot een verlaging van Nederlandse standaarden zal leiden. Dit deed zij tijdens de uitzending van het programma 2015 met Lubach. In het bijzonder beloofde zij in de uitzending dat standaarden in Nederland niet worden verlaagd, en sterker nog, dat producten en diensten die niet aan de Europese regels voldoen ook in de toekomst niet vanuit de Verenigde Staten op de Europese markt mogen worden verkocht. Als dit waar zou zijn, dan kunnen de onderhandelingen voor TTIP vandaag stopgezet worden.

De minister lijkt wanhopig op zoek naar manieren om de wakker geworden Nederlandse en Europese bevolking weer in slaap te sussen. Echter de manier waarop de TTIP onderhandelingen gevoerd worden, wijzen op heel iets anders. De toezeggingen van de minister zijn daarom zeer twijfelachtig.

Voedselveiligheid en dierenwelzijn nog steeds op de onderhandelingstafel
Minister Ploumen stelde bovendien expliciet dat standaarden voor voedselveiligheid en dierenwelzijn niet in gevaar komen door TTIP. Dit roept onmiddellijk de vraag op waarom de minister deze onderwerpen niet heeft uitgesloten voor de onderhandelingen?Frankrijk heeft bijvoorbeeld haar filmindustrie beschermd door de audiovisuele industrie uit te sluiten van TTIP. Het feit dat dit niet het geval is voor voedselveiligheid en dierenwelzijn betekent dat deze zaken, anders dan de Franse filmindustrie, nog steeds op tafel liggen bij de onderhandelingen over TTIP. Als de minister serieus is over haar toezeggingen dan moet ze het Franse voorbeeld volgen en deze onderwerpen uit TTIP halen. Zolang ze dat niet doet zijn haar uitspraken niet veel waard.

Stop TTIP en CETA
Niet alleen in Nederland, maar ook met onze foodwatch kantoren in Duitsland en Frankrijk verdedigen wij ons tegen TTIP. De politiek kan ons niet eindeloos blijven negeren. foodwatch zal deze aanval op onze consumentenrechten niet accepteren, en eist dat TTIP en CETA van tafel gaan. Wij zijn al begonnen met de voorbereidende stappen voor een referendum. Luisteren ze niet naar ons, dan zullen wij klaar staan om TTIP en CETA aan te vechten. Dan zullen wij er alles aan doen om ervoor te zorgen dat er een referendum komt.

Maar daar is nog veel meer voor nodig. Help ons, vecht samen met foodwatch tegen de pogingen om jou buitenspel te zetten. Steun foodwatch als donateur!


Alvast hartelijk dank en met vriendelijke groet, 

Ilse Griek
Directeur
Stichting foodwatch

Offline

 
  • Index
  •  » Prikbord
  •  » Vrijhandelsverdrag TTIP bedreigt consumentenbescherming

Bulletin Board voettekst

Powered by PunBB
© Copyright 2002–2005 Rickard Andersson