Forum SpiritueelRotterdam.nl


Je bent niet ingelogd.

#1 25-06-2017 19:19:27

harmonia-schiedam
Lid
Geregistreerd: 26-10-2008
Bijdragen: 363

Nieuwsbrief juni 2017 van Annet Mol

https://kosmische-communicatie.email-provider.nl/a/wdb3p4fpot/c/w762twpunx/t/OPc7ZMqWza_600.png

Kosmische communicatie

'Ik geloof in de God van Spinoza, die zichzelf openbaart in de wetmatige harmonie van het heelal,
en niet in een God die zich bemoeit met het lot en de handelingen van mensen.'
Albert EinsteinTussen alle bedrijvigheid door hoogtijd om een Nieuwsbrief te schrijven.

Een zomerbrief.
De zon schijnt al lekker en nog even dan is het officieel zomer.  De polder in fietsen, terrasje pakken, weekendje weg, ik zal die verleidingen moeten weerstaan, want het is er eindelijk van gekomen. Ik werk hard aan een boek. Een gestileerde autobiografie, waarvoor een uitgever belangstelling had toen ik een paar hoofdstukken stuurde. De rest moest ik er dus wel snel bij pennen. Nu komt het erop aan om gedisciplineerd en volhardend de zomer door te komen. Als alles volgens plan verloopt verschijnt mijn boek in november van dit jaar.  Ik hou je op de hoogte via de Nieuwsbrief.
Vóór november staat me gelukkig wel weer een relaxte retraite bij Limnisa te wachten. Dan kan ik weer mijmeren over het
volgend project. …

Houd het hoofd koel en geniet van de zomer.
Veel leesplezier!


Het orakel van Delphi   

Wat een feestje dat het lukte om op mijn zestigste verjaardag rond te lopen tussen de overgebleven resten van de tempel van Delphi.
Al vroeg zijn we van het hotel naar het complex gelopen om alle drukte voor te zijn. Gelukkig was het seizoen nog niet begonnen en viel het mee met die drukte. Maar om toch alles en iedereen voor te blijven, zijn we gelijk naar de tempel gelopen. Wat een geweldige plek. De geesten van de orakels hebben zich niet laten zien, maar met die verwachting ben ik ook niet gegaan. Toen ik daar zo zat, zittend hoog bovenin het complex, waar de zon stralend op scheen was er een innerlijk weten van hoe het ooit was. De drukte van mensen en dieren. Veel rumoer.  Even terug naar toen om er achter te komen dat er niet veel veranderd is.
We zoeken nog steeds naar een Goddelijke waarheid, verlichting, wijsheid, het afkopen van onze zonden en een vingerwijzing naar de toekomst…

Als een kadootje vloog mijn lievelingsvogel de koekoek een stukje mee. Onzichtbaar in het bos. De koekoek staat sinds oudsher symbool voor een lotswending en nieuwe omstandigheden in het leven. In ben benieuwd..


Sta eens stil bij de zonnewende
Solstitium


De aarde staat ten opzichte van de zon een beetje scheef en draait in een jaar een rondje om de zon.  Doordat de aarde een beetje scheef staat schijnt de zon in de zomer het meest op het noordelijk halfrond en 's winters op het zuidelijke deel.  In juni heeft de zon zijn meest noordelijke positie bereikt. Het is zomer en het wordt niet donker in het noordpool gebied. Na die langste dag in juni keert het proces weer. Die kering heet de zonnewende, ook wel het solstitium genoemd.

De keringen -  waarvan die in december de winter aangeeft  - zijn altijd belangrijke gebeurtenissen geweest. Ook in de prehistorie toen er nog geen kalenders bestonden werd de stand van de zon nauwkeurig bij gehouden.  De hemel werd bestudeerd en de schaduw van de zon werd vastgesteld met voorwerpen als stokken en grote bouwwerken, zoals Stonehenge bijvoorbeeld.

De keringen waren feestelijke gebeurtenissen. Een mooie gedachte dat die band tussen de mens en de hemel erkend en geëerd werd.

De zon is onze krachtbron. Zonder zon is er geen leven op aarde. Met het uithollen van de fossiele brandstoffen gaan we over op het exploiteren van de zonnekracht.  Niks mis mee, de zon straalt wel. Ook niet voor eeuwig, maar dat is een ander verhaal.  Maar het zou mooi zijn als we tijdens de zonnewende, die dit jaar op 21 juni om 04:24 valt, even stil staan bij onze band met de zon, die op haar beurt ook weer onderdeel is van een groot kosmisch geheel.  Om even die dag een moment te zoeken om naar buiten te lopen en stil te staan bij die prachtige verbinding.


Spinoza. Een Westerse 'meester'   

Onze blik is de laatste jaren gericht op de spiritualiteit uit het Oosten. Begrijpelijk, want de rek was er wel uit van het Christelijk denken dat de laatste eeuwen domineerde in het Westen.  De Oosterse levensfilosofieën beloofden meer vrijheid van denken en spirituele ontwikkeling.
Vrijheid van denken is voor Nederlanders altijd belangrijk geweest.  Ten opzichte van de omringende landen is Nederland veel  toleranter geweest, ook toen we nog een republiek waren.
Daarom vluchtten mensen die vervolgd werden in eigen land naar Nederland. Ook de Joodse ouders van Benedictus de Spinoza (geboren als Baruch d'Espinoza) zochten in Nederland een veilig onderkomen toen ze in Portugal werden onderdrukt.

Spinoza ontwikkelde zich tot lenzenslijper, wiskundige, filosoof en een politiek denker. Hij beheerste veel talen en werd een groot denker. Een van de belangrijkste filosofen die medebepalend is geweest voor de geschiedenis van het Westerse denken.  Hij stond kritisch tegenover het geloof en was een radicaal denker. Openbaringen en profetie ontkende hij. Voor hem waren de Bijbelse profeten gewone mensen met veel verbeeldingskracht die geen spreekbuis waren van God.  Spinoza zag God en de natuur als één en God niet als een menselijke gedaante. Kennis over de natuur verhoogde het inzicht in het Goddelijke, vond hij. Spinoza maakte dan ook de theologie ondergeschikt aan de filosofie. Door dat inzicht werden zijn boeken twee honderd jaar lang verboden in Europa vanwege zijn kritiek op de Bijbel. Ondanks de tolerante republiek moest hij ook in Nederland voorzichtig zijn. Veel  van zijn werk is pas na zijn dood gepubliceerd. Zijn belangrijkste werk is de Ethica met als thema het universum en de plaats van de mens daarin.  Het heeft een sterk metafysische inslag.
Hij wond geen doekjes om zijn ideeën en inzichten toen een franciscaan hem in een brief wees op zijn rationalistische dwalingen en ongeloof in Christus. Spinoza's antwoord is beroemd geworden. Hij wees erop hoe belachelijk het is dat volgens het rooms-katholieke geloof de mensen die door de duivel misleid worden tot in de eeuwigheid verdoemd worden, terwijl de duivel ongestraft blijft.

Spinoza was een echte boekenwurm (ik voel enige verwantschap J ). Toen hij overleed had hij honderdzestig boeken en dat was veel in die tijd.  Zijn bibliotheek is bewaard gebleven en te vinden in Het Spinozahuis in Rijnsburg dat te bezichtigen is.
Het is de moeite waard om je eens te verdiepen in de grote denkers van toen. Mensen die out-of-the-box dachten en daardoor het verschil maakten en dan misschien niet ineens in de tijd waarin ze leefden, maar daarna een onuitwisbare indruk achterlieten.  Hun inzichten gaven anderen weer stof tot nadenken. Toch interessant allemaal…

Op een mooie zomerdag plan ik een fietsroute rond Rijnsburg en een bezoek aan het Spinozahuisje om even in de voetstappen van Spinoza te lopen. In het kader om de balans te houden tussen schrijven, werken en ontspanning.


Over liefde en loslaten    

Jan Geurtz blijft productief. Er is weer een nieuwe boek verschenen: Over liefde en loslaten, de levenscrisis als spirituele doorbraak.
Het is een groot goed als je leert hoe je weerstand en pijnlijke gedachten als voertuig kunt gebruiken naar een vrij en emotioneel onafhankelijk bestaan.

Omslagtekst:
Doorgaans reageert ons ego op een levenscrisis met weerstand en veel pijnlijke gedachten. Daardoor maken we ons leven extra ellendig en uitzichtloos. In dit boek laat Jan Geurtz zien dat bijvoorbeeld een relatiecrisis, en elke pijnlijke emotie die we dan ervaren, in wezen een opening is naar spirituele groei. Met behulp van korte praktische instructies wordt getoond hoe we de sprong kunnen maken vanuit ego’s beknellende gedachten en emoties naar ruime open liefdevolle staat van zijn. Hierdoor veranderen pijnlijke emoties zoals eenzaamheid, frustratie of angst in toegangsdeuren naar wat in het boeddhisme de ‘boeddha-natuur’ genoemd wordt en in Advaita de ‘non-duale essentie’, een natuurlijke staat die vrij is van lijden.
Over liefde en loslaten is een persoonlijke gids op je spirituele zoektocht naar de essentie van het bestaan.

Nog even iets over loslaten   

In de natuur jaagt een moederleeuw haar welpen weg als die zelfstandig zijn. Doet ze dat niet dan worden de welpen concurrenten en die moeten juist een eigen territorium gaan veroveren. Ouderdieren jagen hun jongen weg.
Een zaadje van een boom wordt opgenomen door de wind en waait ver van de moederboom af. Valt het vlakbij de moederboom in de aarde dan krijgt het niet voldoende voedingsstoffen omdat de wortels van de moederboom alle stoffen opnemen. Het jonge plantje groeit als een miezerig  boompje op in de schaduw van de krachtige moederboom. De natuur weet wat loslaten is.

Maar ja, loslaten, gemakkelijker gezegd dan gedaan.  Soms heb je daar hulp bij nodig. Jan Bommerez  (auteur, coach en inspirator) coacht in het leren losten. Hij woont in California maar is zo nu en dan in Nederland voor het geven van trainingen. Op zijn website staan video's en artikelen die inspireren. Ook schreef hij verschillende boeken die je terug kunt vinden op zijn website.  Prijs van een dagtraining is 135,00 euro en dat is in deze tijd, een redelijke prijs. De dag workshops zijn wel zo vol. Meld je dus tijdig aan.

'Het gaat niet alleen over loslaten, maar ook over de juiste dingen vasthouden…'
Kort interview (zie link) waarin Jan Bommerez vertelt over wat zijn inspiratiebron was.

'Loslaten is een opening maken waardoor de energie weg kan…. Loslaten is ook een proces van toelaten, zodat de energie naar een staat van potentieel terug gaat… We onderdrukken ons potentieel het meest vanwege angst…'
Kort interview (zie link)


De drie mediums   

Het is lang geleden dat ik een demonstratie mediumschap bezocht. Een lekkere ouderwetse spiritistische seance dus.  Zou dat er nog hetzelfde aan toegaan? Ik zie die communicatie nu meer als een kosmische communicatie; het ontvangen van frequenties met informatie van vroeger, nu en zelfs van wat er nog gaat gebeuren.  De mens die als een smartphone informatie opneemt en die verbeeldt via zijn 'software' , de stoffelijke en onstoffelijke zintuigen.
Ik had al snel twee andere nieuwsgierigen gevonden en met z'n drieën schoven we aan bij een demonstratie die door drie mediums werd gegeven bij Hodenpijl. Twee Engelse mediums. Het derde was een Nederlandse. De Engelse mediums worden altijd als toppers gepresenteerd. Engeland wordt als de bakermat van het spiritisme gezien.  Opleidingen mediumschap in Nederland hebben dan ook vaak een link met Engeland. Het vergrootte mijn nieuwsgierigheid alleen maar.

De belangstelling was niet zo groot. In de kerk zaten – met ons erbij -  ongeveer twintig personen.
Er werd muziek gedraaid en een uitgebreide introductie over de mediums gegeven.  De Engelse mediums bleken in een ver verleden vanuit Amerika en Engeland naar Nederland te zijn geëmigreerd. Er werd verteld wat het mediumschap inhield. Elk medium kreeg een half uur om te werken.
De drie meiden gingen enthousiast aan de slag. Ik weet hoe moeilijk het is om die eerste waarneming er 'in te knallen'.  Het vereist dan ook stalen zenuwen zo'n demonstratie.  Een zanger komt met een mooie stem, een medium met de hoop op aansluiting.
En dat lukte niet direct. Loslaten dat beeld, dacht ik, en het volgende pakken. Mijn handen jeukten bij wijze van spreken om te helpen, te coachen.  Doordat er te lang gezocht werd naar een match van wat doorkwam met iemand in de zaal, is er veel tijd verloren gegaan. Elk medium deed daardoor maar twee  waarnemingen.
Het werkt in zo’n situatie goed om een beeld los te laten en verder te gaan, daardoor voorkom je als medium ook dat verschillende informaties door elkaar heen gaan lopen. Een belangrijke boodschap komt er later toch wel uit.  Het vereist wel dat je op dat moment toegeeft dat het even niet lukt. Mijn ervaringen daarin zijn dat mensen daar altijd begrip voor hebben.
Grappig dat hier het thema loslaten weer aan de orde komt, lijkt een beetje een rode draad te zijn in deze Nieuwsbrief.
 
Ik had gehoopt dat het mediumschap ook een upgrade had gekregen in de afgelopen jaren. Voor mij is een boodschap van een overledene niet bedoeld om alleen de groeten te doen en om te laten weten dat alles goed gaat en daar bleef het jammer genoeg wel een beetje in hangen.
Een bericht van een overleden matcht in mijn beleving op dat moment met iets wat er speelt in het leven van de degene die de boodschap krijgt. Soms is het dus best even zoeken om die symboliek eruit te halen.
Het is een van de redenen waarom ik mijn boek schrijf. Om die ontwikkeling te laten zien van het traditionele mediumschap naar een kosmische communicatie die veel beter bij deze tijd past. En dat is te leren, als je dat wilt doen vanuit een passie en hartstocht voor het ontwikkelen van je mogelijkheden op dat gebied. En dus niet omdat het allemaal zo interessant is. Dan hou je het niet vol om het de tijd te geven om tot een goede ontwikkeling te komen.
Na afloop werd er informatie gegeven over de workshop mediumschap die een van de mediums gaf. Jammer dat ze geen coaches vroegen voor de mediums zelf. Ik had me graag aangemeld.

Al met al, voor mij toch een hele waardevolle avond. Ik kan doorgaan met het introduceren van het mediumschap zoals ik het zie: Kosmische communicatie; mediumschap geüpgraded naar 2.0.
Nee, mijn boek heeft een héél andere titel. Aangereikt door Mariel Hacking, eigenares van het retraite- oord Limnisa. En die titel hou ik nog even geheim….


Opleiding mediumschap

Een beetje google-en en je krijgt een flink aanbod te zien van opleidingen voor het mediumschap. Het is jammer dat het mediumschap als een vak wordt gepresenteerd waarvoor je modules moet volgen, je best moet doen, moet presenteren en vaak financieel veel moet investeren.  De leraren zijn vaak bedreven en zeer getalenteerd in het mediumschap en daardoor krijg je als leerling vaak het beeld dat dit te leren is en dat geeft volgens mij een verkeerd beeld. Aanleg en talent zijn zeker nodig en veel bereidheid om het tijd te geven. Er valt niets af te dwingen.

Onder de term medium wordt ook maar van alles geschoven: paragnost, aura reader- en healer, tarotkaartlegger.
Ik heb nog een romantische ziel. Het mediumschap staat voor mij los van het aardse gedoe. Buiten de race van het dagelijkse, de commercie, de hectiek, het presteren. Ik begrijp heus wel dat als je van het mediumschap moet leven het een heel andere zaak wordt, maar dan nog. Kun je leven van iets dat niet af te dwingen valt? Het energetisch lezen van foto's, van mensen, het vangen van beelden uit de kosmos…
Hoe was dat vroeger? Het waren altijd armoedzaaiers, verschoppelingen,  mensen die buiten de maatschappij stonden. Begin 1900 werden de kanjers op dit gebeid vaak onder de hoede genomen van rijke weldoeners. In latere jaren werkten mensen als Gerard Croisset hard voor weinig. Zij stelden zich gedreven beschikbaar.
In een kleine groep werd het mediumschap vaak verder ontwikkeld.  Een ervaren medium of paragnost hielp iemand verder. Individueel of met gelijkgestemden.

Diploma's, certificaten mediumschap. Wie heeft ze nodig? De onzekeren? Degene die wil showen? Het ego…?
De mond-tot-mond reclame bewijst het meesterschap! Dat was vroeger al zo en zal altijd wel zo blijven.
Ik mis dat kleinschalige en die gedrevenheid om elkaar te stimuleren om tot nog betere waarnemingen te komen wel. 


Misbruik binnen de boeddhistische gemeenschap    

Het is al eerder in het nieuws geweest, misbruik binnen boeddhistische gemeenschappen. Langzaam wordt wel duidelijk dat ook binnen het Boeddhisme niets menselijks vreemd is. Er is inmiddels een meldpunt opgezet. Een reportage in Brandpunt vorige week liet me toch wel schrikken. Ik had al wat gelezen over geruchten, maar toch...

De aantijgingen van seksueel misbruik en dictatorschap van de schrijver van Het Tibetaanse boek van leven en sterven Sogyal Rinpoch worden steeds openbaarder.  Ik geef eerlijk toe dat ik het ook heel bijzonder vond om bij een lezing van hem en de Dalai Lama te zijn. Meegezogen door de verheerlijking van zijn status en de inhoud van het beroemde boek.  Ondanks alle aantijgingen blijft het een prachtig boek.

Door de focus alleen te leggen op de zuiverheid van het boeddhisme komen zaken als geweld, seks en  alcohol gewoon niet in beeld. 
Ik werd wakker geschud toen ik de Dalai Lama een uitspraak hoorde doen over het doodslaan van een mug.  Hij liet zich dus niet lek prikken en het doodslaan van een mug werd dus niet als geweld gezien.
De verhalen over seksueel misbruik door Osho zijn bekend. Dat Chögyam Trungpa Rinpoche, de oprichter van Shambala niet tegen alcohol was, stond in de vorige nieuwsbrief. Hij dronk zelf veel en werd door sommigen als alcoholist betiteld. Zijn omgang met vrouwen – discipelen – werd vergoelijkt omdat in de jaren zeventig de moraal er ook naar was. Bovendien liep hij moeilijk en had steun nodig om te lopen. Nou jahhh….

De Dalai Lama is op de hoogte van het misbruik binnen gemeenschappen en pleitte in 1994 al dat dit met openheid en transparantie bestreden moest worden. Maar tot nu toe doet de Boeddhistische gemeenschap niets. In 2015 gaf de Dalai Lama antwoord op de vraag over misbruik:  'Je moet voorzichtig zijn en iemand onderzoeken. Maandenlang. Uiteindelijk weet je of iemand betrouwbaar is. Dat is de enige manier.'
Tja, dat blijkt dat je dit zo moet doen…


'De moord is gepleegd met een gewoon mes'

Een van de bekendste Nederlandse paragnosten was Gerard Croiset (1909 – 1980) die jarenlang belangeloos meewerkte aan parapsychologisch onderzoek. Hij voorspelde waar vermiste personen waren, hoe moorden werden gepleegd en daarom was hij ook bij politie en justitie welkom. De onderzoeken zijn altijd goed gedocumenteerd en nu vrij gegeven.
Het televisie programma Andere Tijden heeft een special uitgezonden rond Croiset.

Het is jammer dat er geen onderzoeken meer worden gedaan naar parapsychologische verschijnselen. Er is geen geld meer voor. Het lijkt me juist heel interessant om onderzoeken naar helderziendheid te doen en daar de kennis van de kwantumfysica en de theorie over het grote kosmische veld - waar we allemaal mee verbonden zijn - in mee te nemen.
Dat onderzoek een ingewikkelde zaak is begrijp ik maar al te goed. Niets is zo lastig als onder druk te presteren en dat geldt zeker voor dit gebied.

Ik heb veel gelezen over Croiset en leerde van hem wat persoonlijk helderziende beelden zijn en hoe je die kunt vertalen. Als Croiset bij iemand een perzik zag of rook, dan wist hij dat die persoon kanker had. Hij  associeerde perziken daarmee, omdat zijn moeder die aan kanker overleed perziken bij haar ziekbed had staan.
Ik bekijk helderziende indrukken eerst op persoonlijk niveau, voor ik de betekenis van het archetype erbij haal.

Privé consulten

Ik geef consulten astrologie/paranormale waarnemingen. Aan de hand van je geboorte horoscoop bekijken we welke energie er op dit moment speelt, wat je kunt verwachten en wat de 'rode-draad' is in je leven. De astrologische informatie vul ik aan met helderziende waarnemingen.
Natuurlijk kun je ook een consult met alleen helderziende waarnemingen krijgen.

Wil je een privé consult? Neem even contact op:  06 2140 78 71. Wil je een consult delen met iemand, dan vind ik dat geen probleem.

Kosmische groet,

Annet

http://f.jwwb.nl/public/f/4/4/zonnewens/zonnewens-annet-mol.large.jpg?0.5436757509075492

Op de website kunt u de originele brief lezen met meerdere linken naar diverse onderwerpen:
https://kosmische-communicatie.email-pr … lsvxzqnez6


http://circadia.ru/assets/images/about%20CD/lilas.jpg


Een goede leraar is iemand die iets uit
je haalt in plaats van iets in je stopt. (N.D Walsh)


http://harmonia-schiedam.nl/forum/index … 43eec981ea

Offline

 

Bulletin Board voettekst

Powered by PunBB
© Copyright 2002–2005 Rickard Andersson